Zapewnianie pomocy dydaktycznych dla uczniów, upowszechnianie bazy językoznawczej, aktualna weryfikacja zdobytych informacji i doświadczeń.

   Nauczanie języków obcych. Igor Tomaszewicz.